Termini

SKOPI U MODIFIKAZZJONI TAL-IFTITAH

Inti tikkunsenti għall-termini u l-kundizzjonijiet msemmija fil-Kuntratt dwar l-użu tiegħek tas-Sit elettroniku. Il-Kuntratt jagħti pjan u biss, bejn inti u s-Softwer fil-kwistjoni dwar l-użu tiegħek tas-Sit elettroniku u jissupera kull Kuntratt preċedenti jew kontemporaneo, rapreżentazzjonijiet, żewġa u/jew fehim dwar is-Sit elettroniku. Nistgħu noħolqu bidliet fil-Kuntratt minn żmien għal żmien, b’l-iskrezzjoni tagħna waħda, mingħajr avviż speċifiku għalik. L-aħħar Kuntratt se jiġi postat fis-Sit elettroniku, u għandek tara l-Kuntratt qabel tistgħu tuża s-Sit elettroniku. Billi juża kontinwament is-Sit elettroniku u/jew is-Servizzi, inti hawnhekk tikkunsenti biex tikkompri mal-termini u l-kundizzjonijiet kollha li jinsabu fid-Dokument effettiv fis-sit dan ix-xahar. Għalhekk, għandek taqra din il-paġna regolarment għal aġġornamenti u/jew bidliet.

ŻMIRJET

Is-Sit elettroniku u s-servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jimlew kontratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-Sit elettroniku u s-servizzi ma huma mxerreda għal użu minn individwi taħt l-etá ta’ tmienx il-sena (18). Jekk inti taħt it-twelid ta’ tmienx il-sena (18), ma għandekx permess li tuża jew/aċċessa s-Sit elettroniku jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ĦINIJIET

Servizzi tal-bejjiegħ

Billi tiċempli l-formoli tal-ordni ta’ xiri applikabbli, tista’ tikseb jew tipprova tikkonsegwa, ċerti prodotti jew servizzi mill-Website. Il-prodotti jew is-servizzi f’ġeneral fejn jidhru fuq il-Website jistgħu jinkludu deskrijjonijiet li huma provduti direttament mill-manifatturi jew distributuri tal-Prodott terzi tagħhom. Il-Software ma jirrappreżenta jew ma jwarranta li s-deskrijjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompleti. Tifhem u tikkonveni li l-Software mhux responsabbli jew responsabbli minn nimmenaq f’tali ħaddieħor għall-inkapacita tiegħek li tikseb prodotti jew servizzi mill-Website jew għal xi ħtija ma’ bejjiegħ il-prodott, idistributur u l-konsumaturi tal-utent ta’ tmiem. Tifhem u tikkonveni li l-Software ma jkunx responsabbli lejk jew lejn xi terz persuna għal xi reklamar fil-konnessjoni ma’ xi prodotti u/ jew servizzi offruti fuq il-Website.

KONKORSI

Tal-ħin għal ħin, TheSoftware tioffri premji promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi tippjana informazzjoni veritiera u ċara f’kunnessjoni mal-formola ta ‘reġistrazzjoni tal-Konkos u b’timbru uffiċjali tal-Konkos applikabbli għal kull Konkos, tista ‘tipprova li tikseb l-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkos. Biex tidħol fil-Konkorsi mmarkati fuq is-Sit, għandek iżda kompletament timla l-formola tal-konkos applikabbli. Inti tassew li tipprovdi data ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkos veritiera, ċara, attwali u kompluta. TheSoftware għandu d-dritt li jirreżel kwalunkwe Data ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkos fejn jiddeċieda, b’soluzzjoni esklussiva u esklussiva ta’ TheSoftware, li: (i) inti fi skadenza ta ‘xi porzjoni tal-Agreement; u / jew (ii) il-Data ta ‘Reġistrazzjoni tal-Konkos li provajt hija inkonċluz, frabbika, duplikata jew inkonkosptabbli. TheSoftware tista’ tibdel il-kriterji tal-Data ta ‘Reġistrazzjoni fi kull ħin, b’soluzzjoni esklussiva tiegħu.

LENNIJIJAT LIĊ-ĊERTIFIKAT

Bħala utent tal-websajt, jintiżrek lilkom licenza li mhijiex esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-materjal assiġnat skont l-Agreement. Il-Software jista’ jtermina din il-licenza f’kull ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda parti mill-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi jew il- Servizzi ma tistax tkun riprodotta f’xi forma jew inkorporata f’sistema ta’ retriev tal-informazzjoni, elettronika jew mekanika. Mhux tista’ tuża, tikseb, timplika, clone, taqseb, tbigħ, tmodifika, tdaħħal, tsegwi l-inġinerija reversibbli jew ttrasferi l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew il-Servizzi jew xi porzjon minnhom. Il-Software jżomm xejn mill-ħajja mhux espliċitament mferrm fil-Agreement. Mhux tista’ tuża kwalunkwe apparat, software jew rutina biex tinterferi jew tipprova tinterferi mal-funzjonament korett tal-websajt. Mhux tista’ tieħu x-xogħol li joħloq load b’mod raġonevoli jew sfurmatament kbir fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew il-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, il-ġrafika, id-disinn, ik-kompilazzjoni, it-traduzzjoni magnetika, it-konverżjoni diġitali, is-software, is-servizzi u oħrajn affarijiet relatati mal-Website, Kontenut, Kompetizzjonijiet u Servizzi huma protetti taħt id-drittijiet tal-kopyright applikabbli, it-trademarks u d-drittijiet proprjetarji oħra (inklużi, iżda mhux limitat għall, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali). Il-kopja, ir-redistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew is-suq minn żewġa tiegħek ta’ xi parti tal-Website, Kontenut, Kompetizzjonijiet u/jew Servizzi huwa strettament proibita. Ir-retraċċjoni sistematika tal-materjal mill-Website, Kontenut, Kompetizzjonijiet u/jew Servizzi permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew xi forma oħra ta’ scraping jew estrazzjoni tad-data biex tkun tikkompila jew titmexxi, direttament jew indirettament, kollezzjoni, kompilazzjoni, database jew direttorju mingħajr permess skrittu mill-TheSoftware hija proibita. Inti ma tgħadx id-drittijiet ta’ proprjetà għall-ebda kontenut, dokument, software, servizzi jew materjali oħra maħluqin jew żvisti fuq jew permezz tal-Website, Kontenut, Kompetizzjonijiet u/jew Servizzi. In-nisġa ta’ informazzjoni jew materjal fuq il-Website, jew permezz tal-Servizzi, mill-TheSoftware ma tikkostitwixxiex taħqiq ta’ xi dritt f’dan l-informazzjoni jew/materjal. L-isem u l-logo tal-TheSoftware, u l-ġrafika kollha assocjata u l-isem tas-servizz, huma trademarks ta’ TheSoftware. It-trademarks kollha oħra li japparaw fuq il-Website jew permezz tal-Servizzi huma proprjetà tal-possessuri rispettivi tagħhom. L-użu ta’ kwalunkwe trademark mingħajr il-konsentiment skritt espriż tal-possessur applikabbli huwa strettament proibitu.

Hyperlinking lejn il-websajt, Ko-Branding, ‘Framing’ u/jew Referenza lill-websajt Mhux Permessa

L-ebda wieħed, mingħajr permess espriż tal-TheSoftware, ma jista’ jagħmel hyperlink lejn il-websajt, jew parti minnu (inklużi, iżda mhux limitat għal, logoti, trade marks, branding jew materjal kopjrat), lejn il-websajt jew spazju web għal xi raġuni. Aktar, ‘framing’ tal-websajt u/jew referenza għall-Uniform Resource Locator (‘URL’) tal-websajt f’xi media kommersjali jew mhux kommersjali bla permess preċedenti, espriż u skrit tal-TheSoftware huwa strettament injorat. Int specifikament taqbel li taqilbu mal-websajt biex tieħu jew tħassar, kif applikabbli, xi kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk, inti tafirqilbu li inti tibqa’ responsabbli għall-ebda u kull ġlieda assoċjata magħha.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Nagħtu d-dritt fil-għażla tagħna li nagħtu bidla u/jew nieħdu dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparixxi fuq is-Sit Elettroniku.

DALJURA GĦALL-FAKKAR LI JITTIEĦDU MINĦABIL IDDISKARĊIJIET

Iż-żjarat jiddownloadjaw informazzjoni mill-websajt mal-riskju tagħhom stess. Is-softwer ma jagħti l-ebda garanzija li dawn id-Downloads huma bla kodiċi tal-kompjuter li jistgħu jkunu korrotti, inklużi, iżda mhux limitat għal, virużi u ċrieki.

INDENNIZZ

Inti tnaqqas li tintemm TheSoftware, kull wħud mill-ġenituri tagħhom, is-sussiżijiet u l-affiljati kull wieħed tagħhom rispettivament, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-agenzi, bla sima sena u/o l-partners ieħor, mill-ħsara u għall-ħarsien ta ‘kwalunkwe pretendenti u kull miret (inklużi l-avukati raġonevoli), żrieq, kampjuni, kustodji u/o jiddeċiedu minn żewġa u/o ġudikati xejn, maħduma minn xi terz parti minħabba jew in-nasqa minn: (a) l-użu tiegħek tas-Sit, is-Servizzi, il-Kontenut u/o l-dħul f’xi Kontest; (b) il-ħlas tal-Agreement; u / jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta ‘xi drittijiet ta’ individwu ieħor u/o entità. Il-provvedimenti ta ‘dan il-ppoġġ huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull wieħed mill-ġenituri tagħhom, is-sussiżijiet u/o l-affiljati tagħhom kull wieħed rispettivament, l-uffiċjali, id-diretturi, il-membri, l-impjegati, l-agenzi, l-azzjonisti, il-licenzjanti, is-sorijiet u/o l-avukati tagħhom. Kull wieħed minn dawn l-individwi u l-entitajiet ser ikollhom id-dritt li jassew u japplikaw dawk il-provvedimenti direttament kontra inti f’isimhom.

WEBSITES TA’ TERZI

Is-Sit Elettroniku tista’ tipprovdi links għal websites oħra fuq l-internet u/jew tirkommandak għal risorsi oħra inklużi, iżda mhux limitati għal dawk posseduti u mmexxija minn Terzijiet. Minħabba li TheSoftware ma għandhiex id-dawl fuq dawn is-siti tal-terzi u/ jew ir-riżorsi aħna nirrakkomandaw li tifhmu u taqblu li TheSoftware mhix responsabbli għall- disponibilità ta’ dawn is-siti tal-terzi u/jew ir-riżorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma tappoġġjax u mhix responsabbli jew liġi u jitwettaq mill- għotijiet, politiki tad-privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/o materjali oħra fuq kull jew disponibbli minn dawn is-siti tal-terzi jew ir-riżorsi, jew għal xi dmagħ u/ jew telf ta’ flus li jgħaddi minn hekk.

POLITIKA TAL-PRIVATEZZA / INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-Użu tal-Websajt, u l-kummenti kollha, ir-risponsi, l-informazzjoni, id-Dati tal-Registrat u/jew il-materjali li tissottometti permezz jew f’assozjazzjoni mal-Websajt, hija suġġetta lill-Politika tal-Privatezza tagħna. Aħna nżommu d-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Sit Elettroniku, u kwalunkwe informazzjoni oħra identifikabbli personalment li tipprovdi int, skont it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Għall-ara Politika tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok Ikseb hawn.

Kull tentatt ta ‘xi individwu, jekk ikun jew mhux klient ta TheSoftware, biex jidhalls, jidħak, jingiebu, jivandalizza u/ jew inkella jinterferixxi bil-operazzjoni tal-websajt, hija violazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jipprosegwi b’mod diligenti kwalunkwe rimedji f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità li jkun qed joffendu sa l-aħjar estent permissibbli mill-liġi u l-ġustizzja.