Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesi kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesi kullanımınızla ilgili sizin ve Yazılım’ın tek ve tüm anlaşmasıdır ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zaman zaman yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmaksızın. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesi ve/veya Hizmetlerinizi devam ettirerek, o zaman etkili olan Anlaşma içinde yer alan tüm şartlara uymanızı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web sitesi ve hizmetler, ilgili kanunlar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca kullanılabilir. Web sitesi ve hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, web sitesini ve/veya hizmetleri kullanma izniniz yoktur.

HİZMETLERİN TANIMI

Tedarikçi Hizmetleri

Geçerli satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web Sitesinden belirli ürün ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web Sitesinde yer alan ürün ve/veya hizmetler, bu tür ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya distribütörleri tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, bu tür ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web Sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicileri ile yaşadığınız herhangi bir anlaşmazlık konusunda TheSoftware’nin herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web Sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın talebi için TheSoftware’nin size veya herhangi bir üçüncü tarafa sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Geçerli Yarışma kayıt formuna gerçek ve doğru bilgiler sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara girmek için önce ilgili giriş formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşmaya varıyorsunuz. TheSoftware, tek ve münhasır takdirine göre, Yarışma Kayıt Verilerinizin, (i) Sözleşme’nin herhangi bir kısmını ihlal ettiğinize karar verilirse ve/veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemezse, herhangi bir Yarışma Kayıt Verilerini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, takdirine bağlı olarak, Kayıt Verileri kriterlerini her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

LİSANS TAAHHÜTÜ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili malzemelere erişim ve bunları kullanma konusunda devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kısmı herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi kazanma sistemi, elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi kazanma sistemi, elektronik veya mekanik bir bilgi kazanma sistemi, elektronik veya mekanik bir sistemimize dahil edilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiraya veremez, kiralamaz, satamaz, değiştiremez, derleyemez, sökemez, ters mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web sitesinin uygun çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’un altyapısına makul veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİ İZİNLER

İçerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve web sitesi ile ilgili diğer konular, telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bununla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) hakları kapsamında korunmaktadır. Web sitesi, içerik, yarışmalar ve hizmetlerin herhangi bir bölümünün, sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Web sitesinden malzeme sistematik olarak otomatik araçlarla veya diğer bir kazıma veya veri çıkarma yöntemiyle almak ve doğrudan veya dolaylı olarak bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak için TheSoftware’un yazılı izni olmadan yasaktır. Web sitesinden, içerikten, yarışmalardan ve/veya hizmetlerden görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyallere mülkiyet hakları kazanmazsınız. TheSoftware tarafından web sitesine veya hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlamak, bu bilgi ve/veya malzemenin herhangi bir hakta feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile tüm ilişkili grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Web sitesinde veya hizmetler aracılığıyla görünen tüm diğer ticari markalar, bunların ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITE’A HYPER BAĞLANTISI OLUŞTURMAK, EŞ-BRANDING, “ÇERÇEVELEME” VE / VEYA WEBSITE’IN REFERANS OLARAK GÖSTERİLMESİ YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse Web sitesine veya Web sitesinin bir kısmına (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, logotipler, ticari markalar, markalama veya telif hakkı materyalleri de dahil olmak üzere) herhangi bir nedenle web sitesi veya web mekanlarına bağlantı kuramaz. Ayrıca, Web sitesini “çerçeveleme” ve / veya Web sitesinin Uniform Resource Locator (“URL”)’ini herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’in önceden, açıkça, yazılı izni olmaksızın referans olarak göstermek kesinlikle yasaktır. Özellikle, Web sitesi ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz, bu tür içeriği veya faaliyeti kaldırmak veya durdurmak için, ilgili olarak. Böyle bir içerik veya faaliyet. Dolayısıyla ilişkilendirildiği tüm zararlardan sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRİLMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN REDDİYE

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerini üstlenirler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar gibi bozulma oluşturan bilgisayar kodlarından arındırılmış olmadığı konusunda garanti vermez.

TAZMİNAT

TheSoftware, her birinin, ana şirketlerinin, bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin, ve bunların ilgili üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, ortak marka sahiplerinin ve/veya diğer ortaklarının her birinin, Websitesi, Hizmetler, İçerik kullanımınızdan ve/veya herhangi bir Yarışmaya katılmanızdan kaynaklanan herhangi bir talep, masraf (makul avukat ücretleri dahil), zarar, dava, maliyet, talep ve/veya üçüncü bir tarafından yapılan herhangi bir kararın veya önerinin, Anlaşmanın ihlalinin ve/veya başka bir kişinin ve/veya kuruluşun haklarının ihlalinden kaynaklanan tüm iddialardan zararsız tutulacağınıza kabul edersiniz. Bu paragraftaki hükümler, TheSoftware, ana şirketlerinin, bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin ve bunların ilgili yöneticilerinin, yöneticilerinin, üyelerinin, çalışanlarının, acentelerinin, pay sahiplerinin, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının yararına olacaktır. Bu bireylerin ve kurumların her biri, bu hükümleri kendi adına doğrudan size karşı ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesi, size diğer İnternet web sitelerine ve/veya üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından işletilen kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware’un böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, burada kabul ve anlaşma içinde TheSoftware’un bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların bulunabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan bulunan veya bu kaynaklardan ulaşılabilen herhangi bir hüküm ve koşulu, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bundan sorumlu veya bu konuda herhangi bir zarar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web Sitesi’nin kullanımı ve Web Sitesi aracılığıyla veya ile ilişkili olarak sunduğunuz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, gizlilik politikamıza tabidir. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel tanımlama bilgisini, gizlilik politikamızın hükümleri doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın, herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişine zarar vermeye, yok etmeye, oynamaya, yağmalamaya ve/veya başka türlü müdahale etmeye çalışması, suç ve medeni hukukun ihlali olup, TheSoftware yasal olarak bu konuda herhangi bir suçlu birey veya varlık karşısında yasaların ve adaletin izin verdiği tüm yolları titizlikle izleyecektir.