Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner de villkor som anges i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det fullständiga och enda avtalet mellan dig och programvaran avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vår enskilda bedömning, utan specifik avisering till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som ingår i Avtalet som är effektivt vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTER

Leverantörstjänster

Genom att fylla i aktuella inköpsorderformulär kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörerna eller distributörerna av sådana artiklar. Programvaran företräder eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuell tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med några av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotionpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sann och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsblanketten, och godkänna de officiella tävlingsregler som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de promotionspriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som erbjuds på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten FULLSTÄNDIGT. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata där det fastställs, enligt TheSoftwares ensam och exklusiv diskretion, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och / eller (ii) tävlingsregistreringsdata som du tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst, enligt sin ensamra diskretion, ändra kriterierna för registreringsdata.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Mjukvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klon, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, göra omvänd ingenjörskonst eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Mjukvaran förbehåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på mjukvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbar.

ÄGANDERÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital konvertering, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna är skyddade enligt tillämpliga upphovsrättslagar, varumärken och andra proprietära (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderättigheter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är egendom för sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det gällande ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, u201cFRAMINGu201d OCH / ELLER HÄNVISING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen länka till webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkning eller upphovsrättsskyddat material) till sin webbplats eller webbplats av någon anledning. Vidare är det strikt förbjudet att

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Programvaran lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, chefer, direktörer, anställda, agenter, medmärkesleverantörer och / eller andra partners, oskadliga mot vilka och alla påståenden , utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar över huvud taget, gjorda av en tredje part på grund av eller uppkomna från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i någon tävling; (b) din överträdelse av avtalet; och / eller (c) din kränkning av någons annan individ och / eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive chefer, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig på sina egna vägnar.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra webbplatser och/eller resurser på internet, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därav.

INTegritetspolicy/Besökarinformation

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, Registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och alla andra personligt identifierbara uppgifter som du lämnar, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om de är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer att noggrant driva alla rättsmedel i detta avseende mot varje överträdande individ eller enhet till fullo i enlighet med lag och rättvisa.