Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-post.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingsmetoder och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras med tiden, så vänligen kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Vanligtvis får programvaran specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, såsom när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, t.ex. när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till programvaran via en av våra webbplatser, kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina tjänster från programvaran. Om du inte ger några instruktioner kan programvaran använda informationen du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvarufamiljen, auktoriserade agenter för programvaran och andra leverantörer av varor och tjänster med vilka programvaran har relationer och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tas som ett löfte eller garanti för förtjänster. Förtjänstpotentialen är helt beroende av personen som använder våra produkter, idéer, tekniker och den ansträngning som läggs ner. Vi påstår inte att det här är ett “bli rik snabbt”-schema, och det bör inte heller du se det som sådan.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generell information. Generell information avslöjar inte besökarens identitet. Vanligtvis inkluderar det information om den Internetadress som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de webbplatser för programvaran som har besökts. Programvaran samlar in denna information i begränsat syfte att bestämma kundtjänst och webbplatsens behov. Vi uppnår detta genom att använda vissa teknologier, inklusive

C. Din mjukvaru värd webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjeparts webbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplats som mjukvaran kan vara värd för dig som en del av dina mjukvarutjänster, är tillgängligt för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda någon information du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till sidor som tillhör tredje parter som inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa sidor och rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för de sidor du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Förutom det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära rättigheter. För de begränsade ändamålen med att uppnå ett sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med tillämpliga lagar kan programvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att tillgodose en lag, förordning eller en regeringsbegäran; om en sådan offentliggörande är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen hos programvaran eller andra. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av dess intressen i programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget, förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare när det gäller bevarandet och skyddet av information som samlats in och underhålls av programvaran; och samtycker till de åtaganden som anges i denna policyuttalande.