Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v pogodbi glede vaše uporabe spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazum med vami in programsko opremo glede vaše uporabe spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in / ali razumevanja glede spletne strani. Pogodbo lahko kadar koli po lastni presoji spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejšo pogodbo bomo objavili na spletni strani in pred uporabo spletne strani morate pregledati pogodbo. S svojo nadaljnjo uporabo spletne strani in / ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedene v pogodbi, ki veljajo v tistem času. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in / ali spremembe.

ZAHTJAVEK

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve ponudnika

Z izpolnitvijo ustreznih naročilnic lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takih izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli zahtevo v zvezi z enim od izdelkov in/ali storitev, ponujenih na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi s prijavno obrazcem za ustrezno tekmovanje in soglasjem k uradnim pravilom tekmovanja, lahko sodelujete in si zagotovite možnost za zmago v promocijskih nagradah, ki jih ponuja vsako tekmovanje. Da se vključite v tekmovanja, prikazana na spletnem mestu, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezni prijavni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in popolne podatke o prijavi na tekmovanje. TheSoftware ima pravico zavrniti katerikoli podatke o prijavi na tekmovanje, kjer je v izključni presoji TheSoftware ugotovljeno: (i) da kršite katerikoli del sporazuma; in/ali (ii) da so podatki o registraciji na tekmovanje, ki ste jih navedli, nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli spremeni kriterije za registracijo podatkov, po lastni presoji.

LICENCA GRANT

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neposredna, ne prenosljiva, preklicalna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kateregakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in / ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in / ali storitev ali katerega koli dela teh, ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, preobrniti inženirati ali prenesti. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motile ali poskušale motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi nalagal nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in / ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, nagradami in storitvami, so zaščitene v skladu s sorodnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine). Prepisovanje, redistribucija, objavljanje ali prodaja kateregakoli dela spletne strani, vsebine, nagrad in/ali storitev je strogo prepovedano. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, nagrad in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko izkopavanja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljanja, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do katerekoli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali prek spletne strani, vsebine, nagrad in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi katerekoli pravice do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, “OBLAGANJE” IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen če je izrecno pooblaščeno s strani TheSoftwarea, nihče ne sme posredovati hiperpovezave do spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, oblikovanje ali avtorski material) na svojo spletno stran ali spletno mesto iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je “oblaganje” spletne strani in/ali sklicevanje na enotni URL (“URL”) spletne strani v katerem koli komercialnem ali neprofitnem mediju brez predhodnega, izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftwarea strogo prepovedano. Izrecno se strinjate s sodelovanjem s spletno stranjo pri odstranjevanju ali ustavitvi, kot je primerno, vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da v naši izključni presoji uredimo in/ali izbrišemo katerikoli dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se pojavi na spletni strani.

IZJAVA O OPROSTITVI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO S PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so taki prenosi brez poškodljivih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

OBIŠČNINA

Strinjate se, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in povezanih podjetij ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-dobavitelje in / ali drugih partnerjev, nedolžnih pred morebitnimi in vsemi zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodo, tožbami, stroški, zahtevami in / ali sodbami tretjih oseb zaradi ali iz vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in / ali vstopa v kateri koli tekmovanje; (b) vaše kršitve sporazuma; in / ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in / ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in / ali povezanih podjetij ter vsakega od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencodajalcev, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb in entitet ima pravico uveljavljati in uveljavljati te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih mest in/ali vas napoti na druge internetne strani in/ali vire, vključno z lastniki in upravljavci tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi mesti in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršnekoli pogoje, pravilnike o zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takih spletnih mestih ali virih ali za kakršno koli škodo in/ali izgube, ki izhajajo iz njih.

POLITIKA ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBLIKI

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in / ali gradiv, ki jih pošljete prek spletne strani ali v povezavi s njo, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti Kliknite tu.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali gre za stranko TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, oskrunil in/ali kako drugače oviral delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo dosledno ukrepal z vsemi sredstvi v zvezi s tem proti kateremukoli kršitelju, posamezniku ali entiteti, v največji možni meri, dovoljeni s pravom in poštenostjo.