Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o normách a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi webových stránok na World Wide Web, ktoré vlastnia a prevádzkujú The Software, vrátane The Software a The Software. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o našich praktikách získavania informácií a spôsoboch, ako vaše informácie môžu byť použité. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne informácie:

Takáto softvér obvykle dostáva konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, kúpia si alebo sa zaregistrujú na služby, otvoria lístok na požiadavku zákazníckej podpory, poskytnú informácie z životopisu pre možnosti zamestnania, alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadanie o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia poslať vám oznámenia a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak neobdržíme žiadne inštrukcie od vás, softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch, ktoré ponúka rodina spoločností softvéru, oprávnení zástupcovia softvéru a iní poskytovatelia tovarov a služieb, s ktorými softvér má vzťahy a ktorých ponuky by pre vás mohli byť zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou zárobku. Potenciálny zárobok závisí výlučne od osoby využívajúcej náš produkt, nápady, techniky a úsilie. Neprezentujeme to ako “zbohatni rýchlo schému”, a ani by ste to nemali vnímať ako také.

B. Ne-osobne informacije (splošne):

Na splošno programska oprema samodejno zbira nekaj splošnih informacij. Splošne informacije ne razkrijejo identitete obiskovalca. Običajno vključujejo informacije o internetnem naslovu, dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih spletnih mestih programske opreme. Te informacije programska oprema zbira z omejenim namenom določanja potreb po storitvah za stranke in spletni strani. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z “piškotki” (tehnologija, ki se lahko uporablja za zagotavljanje obiskovalcu prilagojenih informacij o storitvah programske opreme). Programska oprema ne združuje informacij, zbranih na ta način, z nobenimi osebno prepoznavnimi informacijami. Nastavite lahko svoj brskalnik, da vas obvesti, ko prejmete piškotek, in ga lahko zavrnete.

C. Vaše Softvéru hostované webové stránky, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenky, diskusného fóra alebo webovej stránky, ktorú pre vás môže hostiť služba The Software ako súčasť vašich služieb The Software, sú k dispozícii každému, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené so službou The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Bez ohľadu na predchádzajúce a v súlade s príslušnými zákonmi The Software plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných The Software) alebo údajne nezákonných aktivít akéhokoľvek používateľa Služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich patentových práv. Na obmedzené účely dosiahnutia takej spolupráce a opatrení a v súlade s príslušnými zákonmi môže byť The Software povinný zverejniť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho môže The Software rozhodnúť monitorovať oblasti komunikácie akejkoľvek povahy na uspokojenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo požiadavky vlády; ak je také zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné pre prevádzkovanie The Software; alebo na ochranu práv alebo majetku The Software alebo iných. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prenosom akéhokoľvek záujmu The Software a The Software a iných stránok vlastnených spoločnosťou si The Software vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, avšak nie výlučne mena, informácií o adrese a iných informácií, ktoré ste poskytli The Software) tretímu subjektu, ktorý sa zameriava na svoje podnikanie vo výrobkoch alebo službách komunikácie; súhlasí byť The Software nástupcom záujmu týkajúcom sa údržby a ochrany informácií zbieraných a udržiavaných The Software; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o politickej stratégii.