Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w każdej chwili na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, w ramach których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe na całym świecie, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz sposobach wykorzystania tych informacji. Polityka ta może ulegać zmianie, dlatego prosimy regularnie sprawdzać te informacje.

A. Informacje osobiste:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje określone dane o odwiedzających jego stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udzielane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, nabywają lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie wsparcia technicznego dla klientów, dostarczają informacje o swoim życiorysie w związku z możliwościami zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od ciebie podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłacenia za usługi, składasz swoje życiorys, lub żądasz pewnego rodzaju informacji. Gdy udzielasz The Software informacji identyfikujących cię osobiście poprzez jedną z naszych stron internetowych, będą one używane do realizacji twojego konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software używało tych informacji do dodatkowych celów. The Software zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do wysyłania ci biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. W przypadku braku instrukcji ze strony ciebie, The Software może użyć informacji, które nam podajesz, aby poinformować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, upoważnionych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje, a których oferty mogą cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie twierdzimy, że jest to „schemat szybkiego wzbogacenia”, i również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje ogólne (zdezpersonalizowane)

Na ogół Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii umożliwiającej dostarczenie odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu ciasteczka i możesz je odrzucić.

C. Twój oprogramowanie hostuje witrynę internetową, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony innych firm:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatu lub na stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego innego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca się przeglądanie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i Ograniczenia:

Mimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w dowolnym śledztwie dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym elektronicznych komunikatów osobistych lub prywatnych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnej działalności użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji osobistych. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju, aby zaspokoić jakiekolwiek prawo, regulację lub żądanie rządu; jeśli ujawnienie takie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakichkolwiek swoich udziałów w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, adresu i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje swoją działalność w produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki określone w niniejszym oświadczeniu politycznym.