Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelpraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van de website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportonderzoek openen, resumé-informatie verstrekken voor kansen op werk, of ons e-mails sturen. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw resumé indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software diensten te sturen. Zonder enige instructies van u, kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software, en andere goederen- en dienstenleveranciers waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen moeten niet worden gezien als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de moeite die wordt gedaan. Wij stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice- en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Third-Party Sites:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, in een chatroom of op een website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan om het privacybeleid van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de Software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de Software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het uitvoeren van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de Software te bedienen; of om de rechten of eigendommen van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die door de Software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsverklaring.