Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er uttalt i Avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og eneste avtalen mellom deg og Programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved din fortsatte bruk av nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i Avtalen som er effektiv på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle kjøpsordreskjemaene kan du skaffe deg eller forsøke å skaffe deg visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukere. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepremier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsskjemaet, og samtykke til de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å vinne de kampanjepremier som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er fremhevet på nettsiden, må du først fullstendig fylle ut det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurransepåmeldingsdata. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata der det er fastslått, etter TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurransepåmeldingsdataene du har oppgitt er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre registreringsdatakriteriene når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden, blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin for din egen personlige, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller inkluderes i noe informasjonssøkesystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller en del av dem. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den ordentlige virkningen av nettsiden. Du kan ikke ta noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan ikke overføres.

EIERETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designen, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold knyttet til nettstedet, innholdet, konkurranser og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter) rettigheter. Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettstedet, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke en frafall av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettstedet eller gjennom tjenestene, er eiendommen til deres respektive eiere. Bruken av noe varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, HTML-OVERLEGGING OG/ELLER HENVISNING TIL NETTSTEDET FORBUDT

Hvis ikke uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsbeskyttet materiale), til deres nettsted eller web-arena av noen grunn. Videre er det strengt forbudt å ”rame” nettstedet og/eller henvise Uniform Resource Locator (”URL”) til nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhåndsuttrykkelig skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesielt i å samarbeide med nettstedet om å fjerne eller avslutte, etter omstendighetene, en slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal holdes ansvarlig for alle skader knyttet til det.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til på eget skjønn å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET VED NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på egen risiko. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerke-brukere og/eller andre partnere, skadesløse mot enhver og alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer hva som helst, fremmet av en tredjepart grunnet eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i konkurranser; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i denne paragrafen er til for fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner du herved og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, eventuelle vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som måtte oppstå derfra.

PERSONVERN/VISITORINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materialer som du sender gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon du gir, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy, vær så snill Klikk Her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uansett om de er kunde hos TheSoftware eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, utgjør brudd på straffeloven og sivilretten, og TheSoftware vil nøye forfølge eventuelle tiltak mot enhver fornærmende enkeltperson eller enhet til det fulle omfang tillatt ved lov og rettferdighet.