Feltételek

AZ EGYEZTETÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön beleegyezik a Webhely használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételekbe. Az Egyezség képezi az Ön és a Szoftver között a Webhely használatára vonatkozó kizárólagos és egyetlen megállapodást, és felülír minden korábbi vagy kortárs megállapodást, képviseletet, jótállást és/vagy megállapodást a Webhelyre vonatkozóan. A Megállapodást időről időre saját belátásunk szerint módosíthatjuk, konkrét értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás a Webhelyen lesz közzétéve, és a Webhely használata előtt meg kell tekintenie a Megállapodást. A Webhely és/vagy Szolgáltatások további használatával Ön beleegyezik, hogy betartja az ekkor hatályos Megállapodás összes feltételét. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt az frissítések és/vagy változások tekintetében.

KÖVETELMÉNYEK

A webhely és a szolgáltatások csak olyan egyének számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket köthetnek a vonatkozó jogszabályok alapján. A webhely és a szolgáltatások nem szánják tizennyolc (18) év alatti egyének számára történő használatra. Ha tizennyolc (18) év alatt vagy, nincs engedélyed a webhely és/vagy a szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szolgáltatói szolgáltatások

Az alkalmazandó vásárlási megrendelőlapok kitöltésével igénybe veheti, vagy megpróbálhatja igénybe venni a webhelyről bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat. A webhelyen szereplő termékeket és/vagy szolgáltatásokat olyan leírások tartalmazhatják, amelyeket közvetlenül a harmadik fél által szállító gyártók vagy forgalmazók szolgáltatnak. A szoftver nem képviseli vagy garantálja, hogy az ilyen tételek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és egyetért abban, hogy a szoftver nem felelős vagy felelős semmilyen módon azért, hogy nem képes termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezni a webhelyről, vagy bármilyen vitáért a termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóval. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek az általuk kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen igényért a webhelyen.

VERSENYEK

Időről időre, a TheSoftware promóciós díjakat és egyéb jutalmakat kínál versenyeken keresztül. A megfelelő versenyregisztrációs űrlapon valódi és pontos információk megadásával, valamint az egyes versenyekre vonatkozó hivatalos versenyszabályok elfogadásával bejuthat a promóciós díjakért folytatott versenyekbe. A weboldalon szereplő versenyekbe való belépéshez először ki kell töltenie a megfelelő belépési űrlapot. Egyetért azzal, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat szolgáltasson. A TheSoftware jogosult elutasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha a TheSoftware kizárólagos mérlegelése szerint megállapításra kerül, hogy: (i) megszegi a megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) a megadott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, hamisak, duplikáltak vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor, kizárólagos mérlegelése szerint megváltoztathatja a Regisztrációs Adatok kritériumait.

LICENC ADOMÁNYOZÁS

A webhely használójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap a webhely, a tartalom és az azt követő anyagokhoz való hozzáférésre és használatra az Egyezmény szerint. A szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A webhelyet és a tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célra. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részét nem szabad bármilyen formában reprodukálni vagy bármely információs lekérdezési rendszerbe elektronikus vagy mechanikus módon beépíteni. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérelheti, bérbe adhatja, eladhatja, módosíthatja, dekódolhatja, szétszerelheti, visszafejtheti vagy átadhatja a webhelyet, a tartalmat, a versenyeket és/vagy szolgáltatásokat vagy annak bármely részét. A szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Egyezményben nem egyértelműen adnak át. Nem használhat eszközt, szoftvert vagy rutint, amely felzavarhatja vagy megkísérelheti megzavarni a webhely megfelelő működését. Nem hozhat meg olyan intézkedéseket, amelyek ésszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhet rónak a szoftver infrastruktúrájára. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások használati jogai nem átruházhatók.

SZELLEM IGAZSÁGOK

A webhely, a tartalom, a versenyek és szolgáltatások tartalma, szervezése, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftvere, szolgáltatásai és más ehhez kapcsolódó kérdések szerzői jogok, védjegyek és egyéb jogokkal, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokkal is védettek. A webhely, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részének másolása, újraközlése, publikálása vagy értékesítése Ön által szigorúan tilos. A webhelyről, a tartalomból, a versenyekből és/vagy szolgáltatásokból anyag rendszerszerű visszakeresése automatizált eszközökkel vagy bármilyen adatgyűjtési módszerrel, közvetlenül vagy közvetve gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár létrehozására vagy összeállítására irányulóan, a TheSoftware írásbeli engedélye nélkül tilos. Ön semmilyen jogot nem szerez a webhelyen, a tartalomban, a versenyeken és/vagy a szolgáltatásokon megtekintett tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyagokhoz. A TheSoftware által a webhelyre vagy a szolgáltatásokon keresztül közzétett információ vagy anyag nem jelenti ezeknek az információknak és/vagy anyagoknak valamely jog feladását. A TheSoftware név és logója, valamint az ehhez kapcsolódó összes grafika, ikonok és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. Az összes egyéb védjegy, amely a webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül megjelenik, azok jogos tulajdonosainak tulajdona. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, AZ OLDAL MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS, MINT PÉLDÁUL A ‘FRAMING’ ÉS/VAGY AZ OLDAL HIVATKOZÁSA TILOS

Csak a TheSoftware kifejezett engedélyével lehet hiperlinkelni az oldalra, vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólag a logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői anyagokat), webhelyükről bármilyen okból. Továbbá az oldal ‘framing’-je és/vagy a Webhely Egységes Erőforráskulcának (‘URL’) hivatkozása bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy együttműködik az oldallal annak érdekében, hogy eltávolítsák vagy megszüntessék az ilyen tartalmakat vagy tevékenységeket. Ön ezenkívül tudomásul veszi, hogy felelős lesz azzal kapcsolatos minden kárért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk a jogot, hogy egyedüli döntésünk alapján szerkeszthessük és/vagy törölhessük a honlapon megjelenő bármely dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat.

FIGYELMEZTETÉS A LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre tölthetnek le információkat a webhelyről. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépes kódok, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusok és féregvírusok által okozott meghibásodástól.

KÁRTÉRÍTÉS

Egyetértesz azzal, hogy kártalanítod és épségben tartod a TheSoftware-t, valamint az anyavállalatukat, leányvállalataikat és leányvállalataikat, valamint a tagjaikat, tisztviselőiket, igazgatóikat, alkalmazottaikat, ügynökeiket, co-brandereiket és/vagy egyéb partnereiket minden olyan követeléssel, költséggel (beleértve a megbízottak méltányos díjait), károkkal, peres eljárásokkal, költségekkel, követelésekkel és/vagy ítéletekkel szemben, amelyeket harmadik felek terjesztenek elő vagy keletkeznek valamilyen módon: (a) a Webhely, Szolgáltatások, Tartalom használata és/vagy bármely Versenybe való belépés; (b) a Szerződés megsértése; és/vagy (c) más egyéni vagy vállalati jogok megsértése. E bekezdés rendelkezései a TheSoftware és az anyavállalatuk, leányvállalataik és/vagy leányvállalataik, valamint a tisztségviselőik, igazgatóik, tagjaik, alkalmazottaik, ügynökeik, részvényeseik, licencadóik, szállítóik és/vagy ügyvédeik javára szolgálnak. Minden ilyen egyéni és vállalati jogosultság és kötelezettség közvetlenül érvényesítheti ezeket a rendelkezéseket Önnel szemben saját nevében.

HARMADIK FELET ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBHELYEK

A Webhely lehetőséget nyújthat arra, hogy hivatkozásokat tegyen és/vagy irányítson más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólagosan, a Harmadik Fél Által Üzemeltetett webhelyeket és/vagy erőforrásokat. Mivel a Szoftvernek nincs ellenőrzése az ilyen harmadik fél által üzemeltetett webhelyek és/vagy erőforrások felett, ezért ezenként elismeri és elfogadja, hogy a Szoftver nem felelős az ilyen harmadik fél által üzemeltetett webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a Szoftver nem támogatja, és nem felelős vagy felelős az ott található vagy onnan elérhető bármely feltételért és feltételekért, adatvédelmi irányelvekért, tartalomért, hirdetésekért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy egyéb anyagokért, vagy az ott felmerülő károkért és veszteségekért.

ADATVÉDELMI IRÁNYELV/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint minden megjegyzés, visszajelzés, információ, regisztrációs adatok és/vagy anyag, amelyet a webhelyen keresztül vagy kapcsolatban azzal benyújt, az adatvédelmi irányelvünkre vonatkozik. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden az Ön webhelyhasználatával kapcsolatos információt és az Ön által megadott minden személyes azonosítást lehetővé tevő információt az adatvédelmi irányelvünk feltételei szerint használjuk fel. Az adatvédelmi irányelvünk megtekintéséhez kattintson ide.

Bármilyen kísérlet, bármely egyén részéről, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, hogy kárt okozzon, elpusztítson, manipuláljon, vandalizáljon és/vagy másképpen zavarja a Webhely működését, a büntető- és polgári jog megsértése, és a TheSoftware minden jogorvoslatot minden törvény által engedélyezett és jogosnak ítélt mértékben követni fog minden olyan egyén vagy entitás ellen, amely ilyen szabályt sért.