Όροι

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία για τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν και χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση σε εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη στιγμή εκείνη. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Το Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στο Ιστοσελίδα και/ή στις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, κάποια προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προβάλλονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή αναλώιστο με κανένα τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή του προϊόντος, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα ευθύνεται προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το λογισμικό προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες ανταμοιβές μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής στο διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετέχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εισόδου. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις δεδομένα εγγραφής στον διαγωνισμό. Το λογισμικό έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής στο διαγωνισμό όπου κρίνεται, με τη μοναδική και αποκλειστική κρίση του λογισμικού, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας? και / ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής στον διαγωνισμό που παρείχατε είναι ατελή, απατηλά, διπλά ή αλλιώς μη αποδεκτά. Το λογισμικό μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ ευθείαν διακριτικά του.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του περιεχομένου και του συνδεδεμένου υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποτεδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πουλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αντίστροφα μηχανικεύσετε ή μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Η εταιρεία διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να επηρεάσετε ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία δράση που επιβάλλει μια ανάλογα μεγάλη ή αναλοίωτη φόρτο στην υποδομή της εταιρείας. Το δικαίωμά σας για χρήση του Ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα περιεχόμενα, οργάνωση, γραφικά, σχεδιασμός, συλλογή, μαγνητική μετάφραση, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, τα Περιεχόμενα, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, αναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, των Περιεχομένων, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρώς. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, τα Περιεχόμενα, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάκτησης δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς την γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλέπονται ή εμφανίζονται μέσω του Ιστότοπου, των Περιεχομένων, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών από το TheSoftware δεν αποτελεί απόσπασμα κανενός δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο του TheSoftware, καθώς και όλα τα συνδεόμενα γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ CO-BRANDING, ΤΟ “ΠΛΑΙΣΙΩΜΑ” ΚΑΙ / Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός αν εξουσιοδοτείται ρητώς από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεση με τον Ιστότοπο ή τμήματα του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήματος κατατεθέντος ή πνευματικού υλικού), στον δικό του ιστότοπο ή ηλεκτρονική τοποθεσία για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, το “πλαίσιο” του Ιστότοπου και / ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Τοποθετημένου Πόρου (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέσα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή τη διακοπή, αναλόγως, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ως εδώ ότι θα φέρετε την ευθύνη για κάθε ζημία που συνδέεται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ ευθείαν ευχέρειά μας να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι τέτοια κατεβάσματα είναι απαλλαγμένα από καταστρεπτικούς κωδικούς υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και ιστορύπων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς τους, θυγατρικές και θυγατρικές εταιρείες και καθένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεταίρους και/ή άλλους συνεργάτες, ανένοχους από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή κρίσεις οποιυδήποτε είδους, που έχουν γίνει από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας του δικτυακού τόπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή της είσοδός σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό? (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας? και/ή (γ) την παραβίασή σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, καθενός από τους γονείς τους, θυγατρικές και/ή θυγατρικές εταιρείες και καθένα από τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρους. Καθένα από αυτά τα άτομα και οντότητες θα έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματος τους.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλους ιστότοπους Διαδικτύου και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν σε Τρίτους Παρόχους και τους ελέγχουν και τους διαχειρίζονται. Δεδομένου ότι το TheSoftware δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω ιστότοπων τρίτων και/ή πόρων, συναινείτε και συμφωνείτε με το γεγονός ότι το TheSoftware δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων τρίτων και/ή πόρων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν υιοθετεί, και δεν είναι υπεύθυνο ή απαλλάσσεται από ευθύνες για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τέτοιους ιστότοπους τρίτων ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και / ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε σύνδεση με την Ιστοσελίδα, υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας. Κρατούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, για να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρενόχληση, βανδαλισμό και/ή να επηρεάσει διαφορετικά τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεξαγάγει με επιμέλεια κάθε δικαιώματα που της ορίζονται σε σχέση με οποιοδήποτε παραβαίνον άτομο ή οντότητα, στο πλήρες εύρος που επιτρέπεται από το νόμο και την έννομη συμφιλίωση.