Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør hele og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkårene og betingelserne indeholdt i Aftalen, der er gyldig på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De på hjemmesiden viste produkter og/eller tjenester kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware påtager sig ikke at repræsentere eller garantere, at beskrivelserne af sådanne varer er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionale præmier og andre udmærkelser via konkurrencer. Ved at give sande og præcise oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular, og ved at acceptere de officielle regler gældende for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionale præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der er vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, præcise, nuværende og komplette oplysninger om konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares ene og alene skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har givet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan ændre kriterierne for tilmeldingsdata når som helst, efter eget skøn.

LICENSBEVILLING

Som bruger af webstedet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver årsag. Du må bruge webstedet og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationssøgningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, modificere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre webstedets korrekte funktion. Du må ikke tage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbare.

PROPRIETARY RIGHTS

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, omfordeling, offentliggørelse eller salg af noget som helst del af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk hentning af materialet fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiske midler eller enhver anden form for scraping eller dataudvinding med henblik på at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, sammensætning, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, som ses på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af information eller materiale på hjemmesiden eller via tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. Navnet og logoet for TheSoftware samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​noget varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTEDET FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware må ingen linke til webstedet, eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller websted af nogen grund. Desuden er “framing” af webstedet og/eller referencering af Uniform Resource Locator (“URL”) for webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre, om nødvendigt, enhver sådan indhold eller aktivitet. Du anerkender herved, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os ret til i vores enekompetence at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrumperende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

KOMPENSATION

Du accepterer at kompensere og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, medbrandere og/eller andre partnere, skadesløse mod enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatgebyrer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, der er fremsat af tredjepart på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller enheders rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til for fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende direkte mod dig på deres egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem ejet og drevet af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparts hjemmesider og/eller ressourcer, erklærer og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts hjemmesider og/eller ressourcer. Derudover, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklame, ydelser, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts hjemmesider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab som følge heraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGERINFORMATION

Brug af hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og / eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden, og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enhver person, uanset om de er en TheSoftware kunde, at beskadige, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, er en overtrædelse af strafferetten og civilretten, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge enhver og alle retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed til fuldest muligt omfang tilladt ved lov og i retfærdighed.