Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v dohodě ve vztahu k vašemu používání webové stránky. Dohoda představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a softwarovou společností ve vztahu k vašemu používání webové stránky a překračuje veškeré přechozí nebo současné dohody, znázornění, záruky a/nebo porozumění ve vztahu k webové stránce. Můžeme dohodu upravit z času na čas pouze naší výhradní diskrecí, bez specifického upozornění vám. Nejnovější dohoda bude uveřejněna na webové stránce a měli byste dohodu přezkoumat před používáním webové stránky. Vaším pokračujícím používáním webové stránky a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v dohodě platných v daný čas. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou vstoupit do právně závazných smluv podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k použití a/nebo přístupu k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejce

Tím, že vyplníte příslušné nákupní formuláře, můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Produkty a/nebo služby prezentované na webových stránkách mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory třetí strany těchto položek. TheSoftware nepředstavuje ani nezaručuje, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný ani závazný žádným způsobem za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se prodávajícím, distributorem a koncovými spotřebiteli produktů. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware neodpovídá vám ani třetí straně za jakoukoli tvrzení související s jakýmkoli z produktů a/nebo služeb nabízených na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí promoční ceny a ostatní odměny prostřednictvím soutěží. Poskytováním pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž můžete získat šanci vyhrát promoční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li vstoupit do soutěží uvedených na webu, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakákoli data registrace do soutěže, kde se zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část smlouvy; a/nebo (ii) data registrace do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplná, podvodná, duplicitní nebo jinak nepřijatelná. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, podle svého výhradního uvážení.

UDĚLENÍ LICENCE

Jako uživatel webu máte uděleno neexkluzivní, nePřenosnou, odvolatelnou a omezenou licenci k přístupu a používání webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli ukončit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. žádná část webu, obsahu, soutěží a / nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, měnit, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýřit nebo přenášet web, obsah, soutěže a / nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou v dohodě explicitně udělena. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu k tomu, abyste narušili nebo se pokusili narušit správný chod webu. Nesmíte podniknout žádnou akci, která ukládá neúměrné nebo nepřiměřeně velké zatížení pro infrastrukturu softwaru. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a / nebo služby není přenosné.

PATENTOVANÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se webových stránek, obsahu, soutěží a služeb jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví). Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoli části webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémový získávání materiálu z webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jinou formou sběru nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na jakýkoli obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na webových stránkách, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb společnosti TheSoftware neznamená zřeknutí se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a služební názvy jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazující se na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUVBRANDING, POUŽITÍ \

Kromě výslovného povolení společnosti TheSoftware nesmí nikdo vytvářet hyperlinky na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale neomezujíc se na logotypy, ochranné známky, znění nebo chráněný materiál) na své webové stránky z jakéhokoli důvodu. Dále je “framing” nebo odkazování na jednotný zdrojový identifikátor (

EDITACE, SMAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo v našem výhradním uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OZNÁMENÍ O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH STÁHLOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, zda jsou tyto soubory stahování poškozené škodlivými kódy včetně virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a chránit The Software, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a afiliátů, a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, spolubrandery a/nebo jiných partnerů, bezpečné před jakýmkoli a všemi nároky, výdaje (včetně rozumných právních poplatků), škody, soudní spory, náklady, požadavky a/nebo výroky za jakýmkoli třetí stranou v důsledku nebo v souvislosti s: (a) vaším použitím webové stránky, služeb, obsahu a/nebo vstupem do jakékoli soutěže; (b) vaše porušení smlouvy; a/nebo (c) vaše porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro The Software, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo afiliátů a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, agentů, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a subjektů bude mít právo uplatňovat a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám jménem.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na další internetové stránky a/nebo vás odkázat na další internetové zdroje, včetně, ale neomezujíc se na ty, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Vzhledem k tomu, že TheSoftware nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost těchto webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neschvaluje a není odpovědný ani za podmínky, zásady ochrany soukromí, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách nebo zdrojích, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vzniklé z toho.

OCHRANA SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI

Používání webové stránky, všechny komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které poskytnete prostřednictvím webové stránky nebo v souvislosti s ní, podléhá naší zásadě ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny ostatní osobně identifikovatelné informace, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení naší zásady ochrany soukromí klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak rušit provoz webové stránky, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně uplatňovat veškerá opatření proti každému jednotlivci nebo subjektu, který se dopustí takového jednání, v plném rozsahu povoleném zákonem a v souladu s právem.