Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Tato ochrana soukromí poskytuje upozornění na standardy a podmínky, kterými Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky webových stránek ve World Wide Web, které jsou vlastněny a provozovány společností Software, včetně Software a Software. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje upozornění na naše praktiky sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, takže se prosím pravidelně vraťte, abyste tuto informaci zkontrolovali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle přijímá konkrétní údaje o návštěvnících svých webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například při žádosti našich návštěvníků o informace, nákupu nebo zápisu na služby, otevření žádosti o zákaznickou podporu, poskytnutí informací o životopisu pro pracovní příležitosti nebo zaslání e-mailu. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k platbě za služby, odeslání svého životopisu nebo požádání o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. V většině případů vám bude dána možnost vybrat si, zda chcete, nebo nechcete, aby Software využíval tyto informace k dalším účelům. Software si vyhrazuje právo podle svého uvážení vám poslat bulletiny a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud nedostane žádné pokyny od vás, může Software využít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností Software, autorizovanými agenty Software a jinými poskytovateli zboží a služeb, s nimiž Software má vztahy, a jejichž nabídky by pro vás mohly být zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělku. Potenciální výdělek je zcela závislý na osobě používající naši produkty, nápady, techniky a úsilí vynaložené na ně. Nenavádíme to jako ‘zbohatněte rychle schéma’, a neměli byste to také tak vnímat.

B. Informace, které nelze osobně identifikovat (obecné)

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nesdělují identitu návštěvníka. Obvykle obsahují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách. Software tyto informace shromažďuje za účelem určení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toho dosahujeme použitím určitých technologií, včetně

C. Vaše softwarové hostované webové stránky, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte v veřejném prostoru, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou pro vás Software hostuje jako součást služeb, jsou k dispozici každému, kdo navštíví tento prostor. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které s Software nesouvisejí. Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřesto a v souladu s platnými zákony spolupracuje Software plně se státními, místními a federálními úředníky při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených na Software) nebo údajně protiprávních aktivit jakéhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účely takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu ke splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo požadavku vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k provozu Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu ve Softwaru a Softwaru a jiných webových stránkách patřících společnosti si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale ne omezeně na jméno, adresní informace a další informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na svůj obchod na komunikační produkty nebo služby; souhlasí být nástupcem Softwaru ve vztahu k udržování a ochraně informací shromážděných a udržovaných Softwaru; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.