Terme

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

Jy stem in tot die bepalings en voorwaardes uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot jou gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen jou en die Programmatuur met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of begrippe met betrekking tot die webwerf. Ons mag die Ooreenkoms van tyd tot tyd wysig na ons uitsluitlike goeddunke, sonder spesifieke kennisgewing aan jou. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en jy moet die Ooreenkoms hersien voordat jy die webwerf gebruik. Deur jou voortdurende gebruik van die webwerf en/of dienste, stem jy hiermee in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes wat op daardie tydstip in die Ooreenkoms vervat is. Jy moet dus gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge nakyk.

VEREISTES

Die Webwerf en Diens is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om in wettig bindende kontrakte in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing te tree. Die Webwerf en Diens is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. Indien u onder die ouderdom van agtien (18) is, het u nie toestemming om die Webwerf en/of Diens te gebruik of toegang nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendorsdienste

Deur die toepaslike koopoondervorms te voltooi, kan u sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of poog om dit te verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die Vervaardigers van Derde Partye of verspreiders van sulke items voorsien word. TheSoftware verteenwoordig nie of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. U verstaan en stem daarmee in dat TheSoftware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir u onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruikersverbruikers van die produk nie. U verstaan en stem daarmee in dat TheSoftware nie aanspreeklik teenoor u of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

WEDSTRYDE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosionele pryse en ander toekennings deur middel van Wedstryde. Deur ware en akkurate inligting te voorsien in verband met die toepaslike registrasievorm vir die Wedstryd, en deur saam te stem tot die Amptelike Wedstryd Reëls wat van toepassing is op elke Wedstryd, kan jy vir ‘n kans om die promosionele pryse wat deur elke wedstryd aangebied word, wen. Om aan die Wedstryde wat op die webwerf vertoon word deel te neem, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm ten volle voltooi. Jy stem in om ware, akkurate, huidige en volledige Wedstryd Registrasie Data te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Wedstryd Registrasie Data af te keur waar dit bepaal word, in die enkele en eksklusiewe diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in stryd is met enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Wedstryd Registrasie Data wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd, na sy enkele diskresie, die Registrasie Data-kriteria verander.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word daar aan jou ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om toegang te verkry en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie enige tyd om enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingstelsel, elektronies of meganies, geïnkorporeer word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloneer, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompilasieer, ontmantel, omkeer ingenieurs of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen is nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om die behoorlike werking van die webwerf te verhinder of te probeer verhoed nie. Jy mag geen optrede neem wat ‘n onredelike of buitensporige groot las op Die Sagteware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, wedstryde en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander aangeleenthede verband houende die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste word beskerm deur toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsreg) regte. Die kopieer, herverdeling, publikasie of verkoop van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur jou is streng verbode. Stelselmatige terugwinning van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese metodes of enige ander vorm van skuur of data-ontginning om direk of indirek ‘n versameling, samestelling, databasis of gids te skep sonder skriftelike toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verkry nie eienaarskap-regte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste gesien word. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware, vorm nie ‘n afstanddoening van enige reg in of tot sulke inligting en/of materiale nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

KHWANELEKANI UKUKHANDELA KWE-WEBHUSAYITHI, UKUZIQHUBEKA, “UKUKHULULEKA” NOKUHLAZIYA KWE-WEBHUSAYITHI KUKHOTHA

Uma engathandwa kabusha nguTheSoftware, akukho ongakwenza i-hyperlink kwe-Webhusayithi, noma amaphutha kweyo (okuhlanganisa, kodwa angakwazi kokukwenza kungaphezu kwezinto, iziqwenga, izinto ezimele, ukuzithutha noma izinto ezithuthwe), ephephile noma endaweni yayo ye-web kakhulu noma izithuba lokulungiselela. Ngaphandle kwalokho,

ESENSIE, SLETTING EN WYSIGING

Ons behou die reg in ons eie goeddunke om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

Indemnifikasie

U stem in om TheSoftware, elkeen van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elkeen van hul onderskeidelike lede, offisiere, direkteure, werknemers, agent, mede-brander en/of ander vennote, te verskoon en te hou skadeloos teen enige en alle eise, uitgawes (insluitende redelike prokureursfooie), skade, eise, koste, eise en/of vonisse, wat ook al, wat deur enige derde party gemaak word as gevolg van of wat voortspruit uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) jou skending van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van TheSoftware, elkeen van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elkeen van hul onderskeidelike offisiere, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen jou namens homself te handhaaf en af te dwing.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die Webwerf mag skakels na en/of na ander internetwebwerwe en/of bronne verskaf, insluitend, maar nie beperk tot, dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word. Omdat TheSoftware geen beheer oor sulke derde party-webwerwe en/of bronne het nie, erken en stem jy hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party-webwerwe en/of bronne nie. Verder, TheSoftware onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiale by of beskikbaar vanaf sulke derde party-webwerwe of bronne nie, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit voortspruit nie.

PRIVAATHEID BELEID/BESOEKER INLIGTING

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentare, terugvoer, inligting, Registrasiedata en/of materiale wat jy deur of in verband met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur jou verskaf word, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-kliënt of nie, om die werking van die webwerf te beskadig, te vernietig, te mors met, te vandaliseer en/of andersins te belemmer, is ‘n oortreding van kriminele en burgerlike wet en TheSoftware sal enige en alle remedies in hierdie verband met toewyding nastreef teen enige oortredende individu of entiteit tot die volle mate wat deur die wet en in billikheid toelaatbaar is.